Avís legal

Informació general
Les condicions següents regulen la informació i l'ús permès del web amb URL http://www.racceduca.es, http://www.racceduca.cat i http://www.racceduca.com (en endavant, "el web") que el RACC, amb domicili social a Avda. Diagonal, 687, 08028 Barcelona, Espanya, amb NIF G60586260 i inscrita en el Registre nº 77 del registre de clubs i associacions esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

RACC Educa és una aplicació amb jocs interactius propietat del RACC, dissenyada i desenvolupada per DUNA S.L., La Factoria d'Imatges, serveis gràfics SL, Triple Mortal SL i Zoo Studio SL a partir de la convocatòria del concurso de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El web i el domini racceduca.com, racceduca.es i racceduca.cat són propietat del RACC.

La finalitat del web és donar accés a l'aplicació RACC Educa. Per a més dades consulteu les normes d'ús.

Condicions generals
Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del web que el RACC posa gratuïtament a disposició dels ususaris/àries de l'aplicació. L'accés n'implica un procés de registre previ i l'acceptació sense reserves.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del web, el codi font, el disseny, l'estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de: RACC (propietat i explotació de l'aplicació, hostatjament, reproducció, distribució i comunicació pública), DUNA S.L. (continguts educatius), La Factoria d'Imatges serveis gràfics SL (desenvolupament tecnològic, imatge gràfica, so i animacions), Triple Mortal SL (guió argumental i interactivitat) i Zoo Studio SL (desenvolupament tecnològic).

La utilització gratuïta del l'aplicació desenvolupada no implica cap cessió de drets de propietat intel·lectual.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al web, la seva revenda i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial dels propietaris donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Condicions d'ús del web
El RACC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'accés.

El RACC no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web o al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat. Ha de portar a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l'accés al web com l'ús no autoritzat que es pugui fer de la informació que contingui és responsabilitat exclusiva de qui ho fa. El RACC no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d'aquest accés o ús. El RACC no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin afectar el sistema informàtic de l'usuari/ària (maquinari i programari) o els fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència:

  • de la presència d'un programari maliciós a l'ordinador de l'usuari/ària que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del web,
  • d'un mal funcionament dels navegadors o
  • de l'ús de versions no actualitzades dels navegadors.

Enllaços
Tot enllaç de tercers al web s'ha de fer a la pàgina principal. Queden expressament prohibits els enllaços profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers no autoritzats.

Galetes
El RACC pot utilitzar galetes quan el/la participant navega pel web. Les galetes que es puguin utilitzar al web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un/a usuari/ària anònim) i no proporcionen ni el nom ni els cognoms d'aquest/a, ni altra dada de caire personal. Gràcies a les galetes, resulta possible que es reconeguin els navegadors dels ususaris/àries. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres llocs web d'Internet. Els usuaris/àries tenen la possibilitat de configurar els seus navegadors perquè els avisin de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el seu disc dur. Per ampliar aquesta informació, consulteu si us plau les instruccions i manuals dels vostres navegadors. Per a utilitzar el web, no cal que l'ususari/ària permeti la instal·lació de les galetes enviades.

Les galetes que s'utilitzen en el web poden ser instal·lades a l'ordinador dels ususaris/àries sempre que no estigui activada l'opció que n'impedeix la instal·lació en el seu disc dur. L'ususari/ària pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i l'ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows ha de consultar la carpeta «C» o la unitat de disc corresponent/windows/galetes o windows/arxius temporals d'Internet) per conèixer amb més detall les galetes que té instal·lades i per eliminar-les si ho creu convenient.

Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit
Si es dona el cas que qualsevol participant o tercer considera que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de qualsevol activitat que es realitza al web i, en particular, la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o d'altres drets, ha d'enviar una notificació al RACC amb el contingut següent:

  • dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic;
  • descripció de la suposada activitat il·lícita portada a terme al web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits i de la seva localització en el web;
  • fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
  • en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals de la persona titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom d'aquesta, i
  • declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació que la informació que proporciona a la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites té un caràcter il·lícit.

Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el web o les activitats que s'hi desenvolupen és d'aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament el RACC i l'usuarti/ària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur. Els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, província de Barcelona (Espanya), són els competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquest web.

Tornar

 

 

 

 

Crèdits | Avís legal